Fiducré

Nederlands

Leg uw debiteurenbeheer in de beste handen.


Door de verspreiding van het coronavirus in ons land heeft de federale Regering een aantal maatregelen aangekondigd die al zeker tot 3 april geldig zullen blijven. Alhoewel onze diensten per telefoon en/of e-mail tijdens deze periode bereikbaar blijven, moeten we rekening houden met de voorzorgsmaatregelen inzake sociaal contact en dat voor de gezondheid van iedereen.
Daarom gelden tijdelijke nieuwe openingsuren:

We zijn van maandag tot vrijdag van 9 tot 16.30 uur doorlopend telefonisch bereikbaar.

Ons bezoekersloket is tijdelijk ontoegangelijk.


Français

Confiez le suivi de vos débiteurs à un spécialiste.


En raison de la propagation du Coronavirus dans notre pays, le Gouvernement fédéral a annoncé un certain nombre de mesures qui resteront certainement valables jusqu'au 3 avril. Bien que nous restions disponibles par téléphone et/ou e-mail durant cette période, nous devons cependant tenir compte des précautions en matière de contacts sociaux dans l’intérêt de la santé de nous tous.
C’est pour cela que nous avons mis en place de nouvelles heures d'ouverture temporaires :


Nous sommes joignables par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 (sans interruption).

Notre guichet pour les visiteurs est temporairement inaccessible.

Website by Dreammachine