Nederlands - Français
Home > Uw debiteurenbeheer > Waarom uitbesteden?
Print deze pagina
‘Het werken met een extern incassobureau biedt enorm veel voordelen. Sinds we ons debiteuren­beheer uitbesteden kunnen we heel wat meer op onze core business focussen.’

Waarom uitbesteden?

 

Fiducré kan sneller en goedkoper vor­de­ringen recupereren. Onze ervaring, onze concen­tratie op één activiteit en onze aangepaste structuur leiden tot gespeciali­seerde know how en competentie. Het is deze expertise die uw vorderingen niet tot een kostenfactor herleidt, maar ze integendeel valoriseert en rendabiliseert.

U vermijdt vervelende telefoontjes of brieven.
Uw klant zal er geen probleem mee hebben wanneer een externe specialist hem contac­teert. Zo komt uw commerciële relatie met uw klant niet in gevaar.

U heeft meer energie over voor de eigenlijke bedrijfsactiviteit.
Uitbesteden betekent meer ruimte voor uw core business. Uw medewerkers zijn verlost van een aantal tijdrovende, vervelende en soms zelfs demotiverende taken. Ze krijgen zo meer tijd voor andere dingen.

U hoeft zich niet te specialiseren in een gedetailleerde kennis van de wetgeving.
Zowel de nationale als de Europese wetgever vaardigen steeds meer richtlijnen uit om de debiteur wettelijk te beschermen. Denk maar aan de initiatieven op het vlak van het consumentenkrediet, de wet betreffende de collectieve schulden­rege­ling, de wet over faling en concordaat en de wet op het minnelijk incasso.

De snel evoluerende wetten en rechtspraak vereisen een doorgedreven juridische specialisering. In de praktijk wordt het innen van vorderingen steeds complexer en omslachtiger.

Website by Dreammachine