Nederlands - Français
Home > Onze garanties > Deontologische code
Print deze pagina
‘Met Fiducré zijn we zeker dat onze debiteuren op een 100% correcte
manier benaderd worden.’

Deontologische code

 

Fiducré is lid van de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (BVI), die sinds 2 september 1998 officieel erkend is als beroepsorganisatie.

De ondernemingen die lid zijn van de BVI houden zich bij de uitoefening van hun activiteiten aan de regels van de Deon­tologische Code. Ze legt strenge regels op op het gebied van beroeps­bekwaamheid, financiële draagkracht en solvabiliteit.

De leden van de BVI verbinden zich er onder meer toe:

Tegenover de opdrachtgevers

  • De schuldvorderingen die hun zijn toevertrouwd, professioneel te beheren, in toepassing van de geldende wetgeving.
  • Een afzonderlijke bankrekening te voeren voor het beheer van de voor rekening van cliënten ontvangen bedragen.
  • Een verzekering aan te gaan ter dekking van hun professionele burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Tegenover de debiteuren

  • De debiteuren geen andere kosten of lasten aan te rekenen dan deze die wettelijk of contractueel bepaald zijn tussen hun opdrachtgevers en de debiteuren.
  • In hun communicatie met de debi­teuren geen gebruik te maken van een terminologie die de indruk wekt dat zij gerechtelijk mandataris, gerechtsdeurwaarder of advocaat zijn.
  • De debiteuren correct te informeren over de draagwijdte van hun ver­bintenissen en hen te adviseren betreffende geschikte oplossingen.
  • Voor het beheer van de hen toe­vertrouwde schuldvorderingen, enkel een beroep te doen op rechtmatige middelen, met respect voor de privacy en de persoon van de debiteur.
  • De minnelijke invordering na te streven van de schulden die hun zijn toe­vertrouwd.

Klik hier om de deontologische code te downloaden (Microsoft Word, 40 KB).

Website by Dreammachine